Entreprenadbesiktning

Certifierade besiktningsmän utför entreprenadsbesiktning

Vid alla typer av byggen som kräver ett bygglov, marklov eller ett rivningslov krävs det idag att man anlitar en certifierad kontrollansvarig.

Det krävs även att ett antal besiktningar ska ske längs vägen för att säkerställa att beställaren får det som denne har beställt.

Dessa besiktningar brukar benämnas entreprenadbesiktning och det kan vi hjälpa er med. I vårt team har vi certifierad besiktningsmän som har den behörighet som krävs för att kunna utföra kvalificerad besiktning av entreprenadprojekt såväl, före-, under- och efter att projektet är färdigt.

Kraven på besiktningar och kontroll av byggprojekt har uppkommit för att säkerställa att de lever upp till de lagkrav som ställs på bland annat säkerhet, miljö- och energikrav i byggnader.

Du som beställare ska kunna känna dig trygg med att din byggnad är korrekt konstruerad så att den är trygg att vistas i, att tekniska lösningar lever upp till gällande krav och att alla material som används är godkända för ändamålet.


entreprenadbesiktning

Statusbesiktning och entreprenadbesiktning

Företag som arbetar med entreprenad har möjlighet att anlita oss för såväl förbesiktning som slutbesiktning eller både och. Vi kan även utföra garantibesiktningar av färdiga projekt vid behov. Anlitar ni oss får ni ett kvitto på att entreprenaden utförts enligt avtal på ett fackmannamässigt sätt.

Vi utför även statusbesiktningar där vi fokuserar på specifika delar av byggnaden. Detta för att analysera befintligt skick och allmän status. Efter utförd besiktning lämnar vi en utförlig rapport och en åtgärdsplan som ger er en bra bild av hur det ser ut och vad nästa steg är för er.

Genom att ha en kunnig besiktningsman vid din sida kan du känna dig trygg med att varje steg på vägen blir rätt. Genom vår långa erfarenhet med besiktning, fastighetsunderhåll, renoveringar och byggentrepenad så vet vi vilka problem som kan tänkas uppstå och vad vi bör titta lite extra efter när vi genomför entreprenadbesiktningar.

Boka entreprenadbesiktning idag

Välkommen att anlita oss för entreprenadbesiktning i ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Vi är certifierade entreprenadbesiktningsmän, vilket betyder att vi har en certifiering från RISE som utgår från gällande ISO-standard. Hör av dig här för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med entreprenadbesiktning.

Trygg genom hela byggprojektet. Vi hjälper dig med entreprenadbesiktning.