Entreprenadbesiktning

Vid alla typer av byggen som kräver ett bygglov, marklov eller ett rivningslov så krävs det idag att man anlitar en certifierad kontrollansvarig. Det krävs även att ett antal besiktningar ska ske längs vägen för att säkerställa att beställaren får det som denne har beställt. Dessa besiktningar brukar benämnas entreprenadbesiktning och det är här jag kan hjälpa dig. Som certifierad entreprenadbesiktningsman har jag den behörighet som krävs för att kunna utföra kvalificerad besiktning av entreprenadprojekt såväl, före under och efter att projektet är färdigt.

Kraven på besiktningar och kontroll av byggprojekt har uppkommit för att säkerställa att de lever upp till de lagkrav som ställs på bland annat säkerhet, miljö- och energikrav i byggnader. Du som beställare ska kunna känna dig trygg med att din byggnad är korrekt konstruerad så att den är trygg att vistas i, att tekniska lösningar lever upp till gällande krav och att alla material som används är godkända för ändamålet.

entreprenadbesiktning

Utför alla typer av entreprenadbesiktningar

Du har möjlighet att anlita mig för alla typer av entreprenadbesiktningar. Jag rekommenderar att du tar kontakt med mig redan i början av ditt projekt så ser jag till att alla behövliga besiktningar utförs längs vägen. Jag bistår gärna med förbesiktningar för att säkerställa att projektet blir möjligt att genomföra enligt dina önskemål, statusbesiktningar under projektets gång och slutbesiktningar för att säkerställa att entreprenaden har utförts enligt specifikationerna och enligt gällande regler.

Genom att ha en kunnig besiktningsman vid din sida så kan du känna dig trygg med att varje steg på vägen blir rätt. Genom min långa erfarenhet som projektledare och ingenjör vid byggprojekt så vet jag vilka problem som kan tänkas uppstå och vad jag bör titta lite extra efter när jag genomför entreprenadbesiktningar.

Boka entreprenadbesiktning idag

Välkommen att anlita mig för entreprenadbesiktning i ditt bygg- eller renoveringsprojekt. Jag är certifierad entreprenadbesiktningsman, vilket betyder att jag har en certifiering från RISE som utgår från gällande ISO-standard. Du kan gärna läsa mer om detta här. Både privatpersoner och juridiska personer är välkomna som kunder hos mig. Kontakta mig här för att få mer information om hur jag kan hjälpa dig med entreprenadbesiktning.

Trygg genom hela byggprojektet. Jag hjälper dig med entreprenadbesiktning.