Hållbara underhållsplaner för BRF och fastighetsägare

Planera ditt fastighetsunderhåll – proaktivt, ekonomiskt och tryggt

Hållbara underhållsplaner för BRF och fastighetsägare

Planera ditt fastighetsunderhåll – proaktivt, ekonomiskt och tryggt

Underhållsplaner för en bättre fastighetsekonomi

Få en bättre överblick över din fastighets ekonomi och en tydlig strategi för nödvändigt fastighetsunderhåll med hjälp av detaljerade underhållsplaner. Vi hjälper BRF:er och fastighetsägare att bedöma fastighetens underhållsbehov de kommande 30-50 åren samt tar fram en välgrundad kostnadskalkyl. 

Våra projektledare och besiktningspersoner har lång erfarenhet av att ta fram underhållsplaner och vi åtar oss uppdrag över hela Sverige. Kontakta oss via formuläret här på sidan för en kostnadsfri offert! Du kan även nå oss på telefonnummer. 

Med hjälp av tydliga underhållsplaner kan du arbeta proaktivt och planera din fastighetsekonomi mer effektivt genom att du har full kontroll över förväntade underhållsbehov och de kostnader som dessa medför. Välkommen att kontakta oss idag för att beställa tekniska besiktningar av din fastighet där vi tillsammans upprättar dokument som hjälper dig eller din bostadsrättsförening att ta rätt beslut kring underhållsåtgärder.

Fördelarna med en välstrukturerad underhållsplan

    • Systematisk planering för fastighetens välmående. Genom att implementera en underhållsplan ges fastigheten en ordnad och noggrann översyn. Genom denna process kan fel eller brister upptäckas i tid, vilket möjliggör effektiv planering för åtgärder och underhåll.
    • Ekonomisk planering. En underhållsplan fungerar som ett viktigt ekonomiskt verktyg för er förening. Den underlättar budgetarbetet och ger er ekonomiska förvaltare och revisorer en klar överblick över kostnader och behov på lång sikt.
    • Ökad fastighetsvärde. Genom att ha kontroll över ekonomin skapas förutsättningar för att öka värdet på er fastighet. En sund ekonomi möjliggör nödvändig vård och förbättring av fastigheten på ett strategiskt och hållbart sätt, vilket i sin tur kan bidra till att höja fastighetens värde över tid.

Genom att implementera en välstrukturerad underhållsplan kan ni säkerställa att er fastighet hanteras på ett effektivt och lönsamt sätt, samtidigt som dess värde och välbefinnande främjas.

Underhållsplaner för bostadsrättsförening

När vi upprättar en underhållsplan för BRF utförs en detaljerad teknisk utredning som syftar till att ge en tydlig översikt över fastighetens nuvarande skick och behov av underhåll för de närmaste 30-50 åren. Vi besiktigar fastigheten såväl invändigt som utvändigt i de gemensamma utrymmena och ger ett utlåtande där ni tydligt kan se vilka åtgärder som behöver utföras snarast och vilka som kommer att behöva hanteras inom några år. 

Några vanliga punkter som brukar dyka upp vid besiktningen är exempelvis översyn av dränering kring fastigheten, uppgradering eller underhåll av ventilationssystem, reparation eller byte av tak och fasad, fönsterbyte, målning av gemensamma utrymmen med mera.

Underhållsplaner för fastigheter brukar även omfatta stickprov av lägenheterna för att få en uppfattning av åtgärder som kan behövas i samtliga bostäder i fastigheten, exempelvis stambyte eller uppgradering av elsystemet.

Underhållsplaner fastighet av annan typ

Underhållsplaner för andra typer av fastigheter än bostadsrättsföreningar och hyreshus för bostäder kan till exempel omfatta kontorsfastigheter, industrifastigheter, köpcentrum, sportanläggningar med mera. Även här bör det vara en självklarhet att upprätta underhållsplaner för att få en tydlig överblick på dagens status och för att säkerställa att fastigheten alltid hålls i gott skick, både för säkerheten hos alla som vistas i byggnaderna, men även ur ett rent marknadsföringsperspektiv. Du kan ta ut högre hyror och uppfattas som en pålitlig fastighetsägare om du har en tydlig underhållsplan och ser till att hålla din fastighet i gott skick i alla avseenden.

Kommersiella fastigheter slits i regel hårdare än bostadsfastigheter och därför är det ännu viktigare att ha en tydlig strategi för inköp av material och underhåll för att din fastighet ska hålla i längden.

underhållsplaner

Fastighetsunderhåll – därför har man nytta av en underhållsplan 

Det finns många goda skäl att upprätta underhållsplaner för din fastighet. Först och främst hjälper de dig att ha en proaktiv planering kring underhåll och nödvändiga förbättringar i fastigheten. Att arbeta förebyggande är alltid mer kostnadseffektivt än att invänta att ett problem uppstår i ett fläktsystem eller att fasaden börjar bli tydligt sliten.

De boendes eller arbetandes trivsel ska inte underskattas. Att ha en arbets- eller boendemiljö som lever upp till gällande lagkrav men även dagens estetiska önskemål borde vara en självklarhet. Att ha en plan för uppdatering av inredning och tekniska lösningar gör att din fastighet bibehåller eller ännu hellre ökar sitt värde på marknaden.

Hjälper dig att planera ekonomin

Genom att du vet vad som kommer att behöva göras och när, blir det enklare för dig eller din BRF att planera fastighetsekonomin. Det blir möjligt för dig som ägare eller styrelseledamot att motivera eventuella hyres eller- avgiftshöjningar samt att förvalta det kapital ni har tillgängligt för underhåll på bästa möjliga sätt.

Sist men inte minst så får du ett systematiskt verktyg för att säkerställa att din fastighet ständigt hålls i toppskick och att ingen punkt i underhållet glöms bort. Det blir även enklare att ta in korrekta offerter på underhållet när du vet exakt vad dina kravspecifikationer bör omfatta. Kort sagt så lönar det sig att upprätta tydliga underhållsplaner för din fastighet. Välkommen att kontakta oss idag för att få mer information om hur jag kan hjälpa dig med detta!

Underhållsplaner för en bättre fastighetsekonomi & ett proaktivt underhåll.