Underhållsplaner BRF

Vi tar fram en underhållsplan för din BRF

Vi kan hjälpa din BRF att ta fram en underhållsplan som är tydlig, lättöverskådlig och som kommer att underlätta styrelsens arbete mycket. Låt oss lägga upp föreningens underhållsplaner så sparar ni tid, får bättre framförhållning och planering för underhåll och ekonomi. Välkommen att boka ett möte med oss – vi kan visa hur våra underhållsplaner ser ut och hur styrelsearbetet kan bli enklare och effektivare.

Kontakta oss via formuläret här på sidan eller på telefon så bokar vi in ett första möte eller kommer med en offert!


Ansvar för fastighetens underhåll

Att sitta i en bostadsrättsförening och vara ansvarig för fastighetens underhåll kan kännas som en övermäktig uppgift. Precis som alla andra fastighetsägare har BRF:er regler, krav och skyldigheter som man behöver ta hänsyn till. Tyvärr finns sällan den kompetens som behövs för att göra det.

Vi kan hjälpa er och upprätta en tydlig underhållsplan för er BRF. Hos oss finns kunskap och erfarenhet om lagar, regler och föreskrifter som hjälper er ta smarta och långsiktiga beslut.

underhållsplaner brf

Underhållsplan BRF - ta kontroll över ert fastighetsunderhåll

När ni anlitar oss genomför vi först en ordentlig besiktning för att se vilka behov som fastigheten eller fastigheterna har. Vi tittar på fasadens skick, hur det ser ut med dräneringen runt huset, om taket behöver repareras eller renoveras, hur ventilationssystemet fungerar och mycket mer. Besiktningen sker såväl invändigt som utvändigt. Vi hör även gärna från er vad ni har för önskemål gällande framtida förändringar eller investeringar såsom solceller eller nya handikappramper.

Besiktning för att fastställa ert behov

När besiktningen är klar får ni ett utlåtande från oss där vi föreslår vissa åtgärder beroende på fastighetens skick och era önskemål. Om något är akut kommer vi rekommendera att ni tar tag i det omgående, annars gör vi upp en plan på hur fastigheten bör skötas och vad som behöver extra tillsyn inom en bestämd tidsplan.

Att ha en tydlig översikt och förstå vad som behöver ombesörjas känns tryggt - både för er i styrelsen och för de boende. Då kan alla förbereda sig inför eventuella renoveringar i god tid.

Planera underhåll av fastigheten i tid

Hus och fastigheter behöver underhållas för att de ska hålla sig hela och fina. Om man undviker att ta tag i underhållet och göra de renoveringar och förbättringar som är nödvändiga kan man få mycket stora och kostsamma problem i längden. Dålig dränering kan exempelvis leda till fuktskador på husets stomme eller till mögeltillväxt som är direkt hälsofarligt för människor.

Underhållsplaner BRF - få en tydlig översikt

Med en tydlig underhållsplan vet ni vad som ska göras och när det ska ske. Det gör att ni enklare kan budgetera och planera för de utgifter som fastighetsunderhåll medför. De boende kan också lättare planera sina liv och underhåll av sina egna bostäder om de har en ordentligt översikt på vad föreningen har för avsikter med fastigheten.

Att vara förberedd, reparera och renovera i tid, gör också att ni slipper ta pengar ur föreningens kassa för att betala för akuta åtgärder som sanering vid översvämning och liknande.

Gör styrelsearbetet enklare - Få hjälp med att upprätta en underhållsplan!