Fastighetsbesiktning | Besiktning av bostadsrätt

Pålitlig besiktning av din bostadsrätt

Vi kan hjälpa er med att utföra en grundlig fastighetsbesiktning där vi tittar på hela huset eller så kan vi besiktiga enskilda och viktiga delar såsom tak eller dränering. Fastighetsbesiktning görs av många anledningar, ofta för att planera framtida skötsel eller vid överlåtelse.

Besiktning av bostadsrätt handlar oftast om att säkerställa att huset är i ett bra skick inför en försäljning men kan även vara aktuellt att göra efter en längre tids uthyrning eller i samband med renovering.

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär eller på telefon för att boka in en besiktning!


besiktning bostadsrätt - fastighetsbesiktning

Fastighetsbesiktning – detta ingår

Fastighetsbesiktning innebär en noggrann genomgång av fastigheten. Under en besiktning tittar man på hur det står till med kritiska delar som avlopp, fönster, fasad, ventilation, tak, el och dränering. Det är alla viktiga delar av fastigheten där kan det dölja sig fel och brister som kan behöva åtgärdas snabbt.

Om inget är direkt akut kan man göra en anteckning om förbättringar som kan behöva göras på sikt och i bästa fall upprätta en plan för hur det ska gå till med en fastighetsförvaltare.

Våra besiktningsmän är certifierade och har erfarenhet av att ha genomfört flertalet fastighetsbesiktningar och fastighetsinspektioner under sina yrkesliv. De vet precis vad de skall titta efter och vilka åtgärder som kan behövas.

Besiktning av bostadsrätt av kunnig besiktningsman

Besiktning av bostadsrätt görs oftast i samband med försäljning av bostadsrätten men kan även göras av andra anledningar. Att göra en besiktning av en bostadsrätt är fördelaktigt för både köpare och säljare. I rollen som säljare är det bra att veta vad det finns för brister så att det finns möjlighet att åtgärda dem och på så sätt kunna begära ett högre pris. Tydlig dokumentation skapar trygga bostadsaffärer.

Köper man en lägenhet, en villa eller ett radhus vill man självklart veta om det finns några fel innan man skriver på ett bindande köpekontrakt. Genom att låta en besiktningsman inspektera bostadsrätten vet du vad du kan vänta dig. Bestämmer du dig för att köpa vet du från början vad som gäller och om det är något som är brådskande och som man behöver ta hand om omgående, samt i så fall hur mycket en renovering eller reparation kan komma att kosta.

Kontakta oss för att anlita en besiktningsman!

När ska man besiktiga?

Det finns flera anledningar till att besiktiga en bostadsrätt eller fastighet. Som vi nämnt ovan är det vanligast att det sker när en fastighet eller bostad skall säljas, dock finns det goda skäl att besiktiga även vid andra tillfällen.

Vid misstanke

Misstänker du att dräneringen behöver göras om eller att ventileringen inte fungerar som den ska? Då kan det vara tid för besiktning. Fastighetens alla delar hänger ihop. Exempelvis kan något som verkar vara ett fuktproblem i en villa visa sig vara ett ventilationsproblem. Finns det misstanke om att något inte är riktigt bra så är det viktigt att besiktiga i god tid så att ni kan ta tag i eventuella problem innan det blir värre.

Efter renovering

Efter en renovering är det bra att besiktiga så att man ser att allt gått rätt till och att alla regler och föreskrifter följts. Då tittar besiktningsmannen framförallt på de ställen som renoverats och på de delar som kan ha berörts av renoveringen så att inga oupptäckta missöden inträffat.

Regn och stormar

Tyvärr drabbas vi allt mer kraftiga regnoväder och stormar. Den här typen oväder kan skada fastigheter och förstöra såväl tak som fasader och dränering. Att anlita en besiktningsman som inspekterar de delar av en fastigheten som påverkats vid kraftig väderlek kan göra att ni hindrar större skador från att uppstå.

Besiktning av lägenhet och bostadsrätt