Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning som sparar och förenklar

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar kompetent, trygg och serviceorienterad teknisk förvaltning Genom att anlita oss får din BRF tillgång till den kompetens som behövs för att ta hand om fastigheter på effektivast möjliga vis.

Kontakta oss på telefon: 0760-24 68 80 eller genom vårt kontaktformulär. Kontakta oss idag för att boka in ett första möte!


teknisk förvaltning

Några fördelar med teknisk förvaltning för BRF

 • Tjänsterna avlastar styrelsen och hela verksamheten inom föreningen.

 • Administrationen fungerar på ett effektivare sätt.

 • Fastighetens värde behålls och ökas.

 • Fastighetens funktion säkras på kort och lång sikt,

 • Vi följer gällande lagar och krav.

 • Vi skapar en trygg och inbjudande miljö i din bostadsrättsförening.

Vi har kompetensen som krävs

Vi har helt enkelt den kompetens som krävs för att ta hand om föreningens fastigheter. Styrelsen får tillgång till de kunskaper som behövs för att ta hand om fastigheten på ett effektivt och långsiktigt sätt. Först när den tekniska förvaltningen fungerar som den ska kan den dagliga driften skötas effektivt

Vi hjälper styrelsen att sätta upp en underhållsplan, en viktig del av den tekniska förvaltningen. I planen beskrivs vad som ska underhållas och vad den beräknade kostnaden är. Det kan handla om tak- eller fasadrenoveringar, fönsterbyten, byte av cirkulationspump eller andra åtgärder som ska utföras. En underhållsplan ger en god överblick över vad som behöver göras och goda möjligheter till långsiktig och säker budgetering.

Våra experter håller föreningen i toppskick

Tack vare våra tjänster inom teknisk förvaltning får din bostadsrättsförening en personlig expert som hjälper till att hålla föreningen i toppskick. Det förvaltas stora värden i en förening och det gäller att ha koll på vad som ska prioriteras, vilka investeringar som ska göras och vilka myndighetskrav som finns. En långsiktigt, hållbart och och strukturerat skött bostadsrättsförening ger en billigare drift, ett ökat värde och ett tryggare och stabilare boende. Inte lätt för styrelsen att hinna med allt detta.

När vi tar hand om den tekniska förvaltningen tar vi hand om det övergripande ansvaret och kan ta fram bra underlag när viktiga beslut ska fattas. Styrelsen kan på det sättet frigöra tid till annat.

Teknisk förvaltning brf – detta ingår

 • Övergripande kontroll på fastighetens tekniska status.

 • Vi utför årlig tillsyn genom statusbesiktning och regelbunden uppdatering av underhållsplanen.

 • Vi kan medverka på styrelsens möten för att gå igenom underhåll och kostnadsbudget.

 • Vi säkerställer driften och ger styrelsen proaktiva förslag på förbättringar.

 • Samordning och upphandling av externa tjänster och avtal med entreprenörer.

 • Ett brett nätverk av tekniska experter.

Välkomna att kontakta oss om din bostadsrättsförening har behov av kompetent och trygg teknisk förvaltning. Din vardag kommer garanterat att bli enklare.

Effektiv och prisvärd fastighetsförvaltning