Fastighetsförvaltning

Vi förvaltar din fastighet med en långsiktig plan

Att vara fastighetsägare eller ansvara över en fastighet är mycket jobb och kräver god översyn och en långsiktig planering. För att få kontroll över den löpande skötseln och dessutom se till reparationer och renoveringar görs i god tid kan det behövas en hjälpande hand. Vi kan bistå er med kompetent och uppstyrd fastighetsförvaltning. Kontakta oss!

Du når oss via vårt kontaktformulär eller på telefon: 0760-24 68 80. Kontakta oss idag för att boka in ett första möte!


fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning – så går det till

Nedan förklarar vi hur vi planerar och lägger upp vårt arbete med förvaltning av fastigheter.

Förarbete – berätta om er fastighet

Först tar vi reda på vilken typ av fastighet eller fastigheter som skall omfattas av förvaltningen, hur länge ni vill att förvaltningen ska pågå samt hur omfattande den skall vara. Det är viktigt att vi får reda på så mycket som möjligt om själva fastigheten såsom konstruktion, byggår och storlek eftersom detta påverkar hur mycket och vilka behov fastigheten har.

När vi har ett förslag på en förvaltningsplan skickar vi den till er tillsammans med en offert där vi föreslår en plan som vi tror är bäst anpassad efter era behov och önskemål.

Fastighetsbesiktning – okulär kontroll

När ni godtagit vår offert kommer våra besiktningspersoner ut till er för att göra en okulär besiktning av fastigheten eller fastigheterna. De besiktningspersoner som arbetar hos oss har erfarenhet och kunskap att analysera och utvärdera konstruktioner och material. Under tiden noteras allt för att väl genomtänkta åtgärder skall kunna planeras och fastställas.

Upprättande av underhållsplan

När besiktningspersonerna har avslutat sin besiktning börjar arbetet med att upprätta en underhållsplan för er fastighet eller era fastigheter. En sådan innehåller rekommenderade åtgärder, hur omfattande de bör vara och i vilken tur och ordning de bör utföras. Vi hjälper er upprätta en budget då vi har tillgång till aktuella priser för material och arbetskostnader för vanligt underhåll och löpande renoveringar. Det här kommer göra att ni i god tid kan avsätta pengar till större utgifter. Besiktningspersonerna har hela tiden en tydlig kommunikation med projektledarna som sedan skall hålla i underhållsplanen så att planen är rimlig, lättförstådd och genomförbar.

Arbete enligt underhållsplan

Efter att planen är klar löper arbetet på. Vi har en lättöverskådlig digital plattform där ni kan se hur arbetet fortskrider och vad som kommer härnäst. Planen uppdateras allt eftersom åren går och utvärderas kontinuerligt.

Förvaltningsbolag med erfarenhet av olika fastigheter

På vårt förvaltningsbolag har vi glädjen att arbeta med många olika experter och specialister. Det behövs för att kunna ta hand om och vårda fastigheter på rätt sätt. Att ta hand om fastigheter handlar att ha god kunskap om arkitektoniska stilar, färg, konstruktion, material, säkerhet, komfort och mycket mer. Vi vill att fastigheterna vi tar hand om skall hålla länge och att de som bor och arbetar där ska trivas.

Effektiv och prisvärd fastighetsförvaltning